Miscanthusgroep wint met olifantsgras de Haarlemmermeer Share Award

Maandag 26 mei heeft de gemeente Haarlemmermeer tijdens SHARE 2014 voor de vijfde keer de Share Award uitgereikt. Wethouder John Nederstigt, overhandigde de Share Award 2014 aan Miscanthusgroep Haarlemmermeer, partner van Wageningen UR. De jury: “Een fantastisch voorbeeld hoe in ons land het verduurzamen van onze samenleving mogelijk is.”

“Niet alleen praten, maar gewoon – samen – durven doen. De Miscanthusgroep is daarom de terechte winnaar” aldus de jury. De Share Award is een blijk van waardering en stimulering voor een bedrijf uit de metropoolregio Haarlemmermeer dat de afgelopen jaren opviel in duurzame initiatieven en kansen.

 

Miscanthusgroep Haarlemmermeer is winnaar met olifantsgras

De Miscanthusgroep Haarlemmermeer is een groep akkerbouwers die olifantsgras telen rondom Schiphol om geluidshinder tegen te gaan. Daarnaast is het gewas na de oogst voor zeer veel biobased doeleinden toepasbaar. De Miscanthusgroep heeft een ‘Green Deal’ met het ministerie van Economische Zaken.