Miscanthusgroep Haarlemmermeer

Over ons

In 2010 hebben wij: Gert-Jan Petrie, Erik Oostwouder, René Monster en Hein van Elderen ons verenigd in de Miscanthusgroep Haarlemmermeer. Dit is een coöperatie van 4 verschillende bedrijven in de Haarlemmermeerpolder, actief in de akkerbouw, agrarisch loonwerk en groenvoorziening. Het besluit om Miscanthus (olifantsgras) te gaan telen is genomen toen wij gevraagd werden om mee te denken over antwoorden op vraagstukken rondom:

  • Het gevaar van ganzen en andere grote vogels, nabij de aanvliegroutes van Schiphol
  • CO2 uitstoot
  • Geluidsoverlast

Daarnaast hebben wij onszelf ook het doel gesteld om nieuwe grondstoffen te telen voor de biobased economy, en daarmee economische, innovatieve en duurzame perspectieven bieden.

In heel Nederland groeit er nu ongeveer zo’n 1800 hectare Miscanthus, waarvan 70 hectare van onze Miscanthusgroep in de Haarlemmermeer staat. Dit hebben wij gerealiseerd zonder enige vorm van subsidie.

Van het begin af aan hebben wij nauw samengewerkt met de Universiteit Wageningen. Zij voorzien ons van advies, doen onderzoek naar het effect van het gewas op de aanwezigheid van ganzen en leggen contact met de verwerkende industrie. 

Aanplanten en teeltbegeleiding

 

Ons businessmodel bestaat voornamelijk uit twee stromen: handel en grondstof.

Maar daarnaast verzorgen wij in loonwerk ook het aanplanten van olifantsgras in Nederland voor derden, met twee plantmachines. En wij geven graag teeltbegeleiding aan andere telers van dit gewas.

Green Deal

Met de overheid  (ministeries van Infrastructuur en Milieu én Economische Zaken )en Wageningen UR werd in 2011 een zogeheten ” Green Deal ” gesloten. Het doel van deze Green Deal was tweeledig; het ontwikkelen van economische modellen en marktopbouw van producten op basis van natuurlijke grondstoffen enerzijds. En het landschap rond Schiphol onaantrekkelijk maken voor ganzen, om zo de vliegveiligheid te verbeteren anderzijds. In het voorjaar van 2013 is de oppervlakte Miscanthus daarom uitgebreid tot ongeveer 60 hectare. 

Schiphol

Miscanthusgroep in beeld

Wageningen UR

Gemeente Haarlemmermeer

Olifantsgras in de polder