Circulaire economIE

De Circulaire Economie is de afgelopen jaren een belangrijk maatschappelijk thema geworden. De aandacht hiervoor is ontstaan door het besef dat grondstoffen uitgeput raken, en dat het milieu wordt geschaad door winning, bewerking en verbruik van grondstoffen. Ook het afval dat hierbij ontstaat tast de leefomgeving aan. Miscanthusgroep Haarlemmermeer is leverancier van Miscanthus-snippers aan diverse industrieën. En wij zijn nauw betrokken bij onderzoek en innovatie.

Miscanthus – Beton

Beton is na water het meest gebruikte materiaal ter wereld. En bij het maken van beton komt veel CO2 vrij. Gezien de huidige stikstof discussie is het dus interessant om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op een duurzame manier, circulair beton te produceren. Verschillende partijen zijn hard bezig met nieuwe innovaties, die zorgen voor een CO2-reductie in de beton keten.

Miscanthus laat zich goed verwerken in beton. Het dient hier als lichtgewicht vulstof en vervanger van grind, waardoor het beton veel minder zwaar wordt. Dit heeft grote voordelen voor funderingen, plaatsing en bij het transport. Ook wordt er hierdoor bespaard op kosten en energie. Andere kenmerken van het Miscanthus beton zijn dat het sterk geluidsabsorberend is, duurzaam en onderhoudsarm. Toepassingen van Miscanthus beton zijn o.a. : geluidsschermen, straatmeubilair en fietspaden.

Het gebruik van de Miscanthus vezel is ook zeer interessant omdat dit een hernieuwbare grondstof is. Dit betekent dat de grondstof niet op raakt. Daarnaast gaat er bij de oogst van de plant niets van het gewas verloren, waardoor er geen afval is. Ook is het Miscanthus beton volledig recyclebaar.

Miscanthus – Plastic

 Plastic is, net als beton,  wereldwijd een veelgebruikt materiaal. Sinds de uitvinding rond 1900 heeft dit revolutionaire materiaal onze levens veranderd. Het is heel veelzijdig in het gebruik, en goedkoop te produceren. Maar eenmaal geproduceerd vergaat het nooit meer… Dit zorgt voor een opéénhoping van plastic afval. En we kennen allemaal de schadelijke milieu-effecten hiervan.

De toepassing van Miscanthus in bioplastic heeft twee grote voordelen; er is geen olie nodig om het bioplastic te maken en het is biologisch afbreekbaar en composteerbaar.

Op dit moment zijn er van het bioplastic al een reeks aan consumenten goederen gemaakt zoals: bekers, borden, plantenbakken en kledinghangers. En het wordt ook gebruikt als verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen.

Miscanthus – Mulch

Miscanthus is zeer geschikt als bodembedekker rond planten en struiken in de siertuin, het plantsoen of in de moestuin. Hierdoor wordt de onkruidgroei geremd, en de mulch houdt vocht vast in de bodem. De uitval van perkplanten is hierdoor beduidend minder. Het product is na de oogst zonder verdere bewerkingen direct geschikt als mulchlaag.

De mulchlaag van Miscanthus voorkomt grote onkruidgroei in nieuwe plantvakken, het is zeer vezelrijk en heeft daarom geen negatief effect op de bodemgesteldheid(PH). Daarnaast verbetert het bodemleven omdat deze actief aan de slag gaat met de mulchlaag. Er zijn minder zieke planten, aangezien de bacteriën en schimmels aanwezig in Miscanthus de groei van parasitaire schmimmels tegengaan.

De firma Ploegmakers gebruikt de snippers van Miscanthusgroep Haarlemmermeer als mulch-laag in net aangeplante tuinen en plantsoenen.

Bekijk hiernaast de animatiefilm die zij hebben gemaakt over dit product.

Miscanthus – Papier

In de papierindustrie wordt meer CO2 uitgestoten dan in de luchtvaart. Jaarlijks is deze industrie verantwoordelijk voor zo’n 7 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. Meer dan de helft van al dat papier wordt gebruikt voor verpakkingen en één derde deel voor o.a. boeken, tijdschriften en kranten. Verder wordt er ook veel papier gebruikt op de w.c.

Houtvezels zijn een belangrijke grondstof voor papier. Bomen zijn steeds opnieuw weer aan te planten en zijn daarom een onuitputtelijke bron. Een nadeel van bomen als grondstof is echter dat er relatief veel energie en water nodig is om hiervan papier te maken.

De vezels van Miscanthus blijken heel goed te kunnen worden gebruikt om een deel van het houtpulp te vervangen. Tot ongeveer een kwart van het houtpulp kan zo worden bespaard.