Europees onderzoek

 

De Miscanthusgroep Haarlemmermeer is onderdeel van het onderzoeksproject GRACE-BBI.
Het project wordt gecoördineerd  vanuit de Universiteit van Hohenheim in Stuttgart.

BBI-GRACE is een organisatorische bundeling van kennis en krachten van 22 Europese partners. Hierin zijn universiteiten, boeren, ondernemingen en ook industriële clusters vertegenwoordigd. Zij hebben gezamenlijk de volgende doelstellingen :

  • Het produceren van producten met een groot marktpotentieel
  • Opzetten van een betrouwbare en betaalbare aanvoerstroom van duurzaam geproduceerde biomassa
  • De opschaling van de productie van Miscanthus gewassen
  • De productie van Miscanthus op gronden met een lage productiviteit, verlaten gronden of verontreinigde gronden
  • Het opzetten van 10 bio-based waardeketens op een schaal die relevant is voor de industrie.

Het hele traject, vanaf de teelt van het gewas tot en met het uiteindelijke bio-based product wordt vanuit het GRACE-project uitgevoerd en bestudeerd. Bovendien zal de ecologische, economische en sociale duurzaamheid van elke waardeketen worden beoordeeld.

Het eerste deel van het onderzoek brengt in kaart welke soorten miscanthus onder welke omstandigheden in Europa het best gedijen. In een tweede onderzoek kijken onderzoekers naar de eigenschappen van het gewas.

Onderzoek

Proefvelden in de Haarlemmermeer