Selecteer een pagina

‘SUPERGEWAS’ MISCANTHUS VOL POTENTIE

Miscanthus heeft meer dan eens jubelende kwalificaties als milieuvriendelijk ‘supergewas’ meegekregen, maar voordat het op een economische gezonde manier een hele reeks hoogwaardige producten oplevert – denk aan papier, kleding, biobrandstof, biobeton en bioplastic – moet er wel wat gebeuren. Miscanthusgroep Haarlemmermeer doet mee aan onderzoek dat inzicht geeft in de teeltperspectieven van verschillende miscanthus-types in uiteenlopende Europese teeltgebieden.

GEWAS
Miscanthus is een C4-gras afkomstig uit Zuidoost-Azië. Het is een zeer efficiënt gewas dat na een periode van twee jaar tot 20 ton droge stof per jaar in Nederland kan opleveren. Het kan jaarlijks worden geoogst gedurende een teeltperiode van twintig/vijfentwintig jaar. De biomassa kan worden gebruikt voor een breed scala van gebruikstrajecten, waaronder verbranding, conversie naar bio-ethanol, productie van bouwmaterialen, cellulose en basischemicaliën.

TOEGEVOEGDE WAARDE
De Miscanthusgroep streeft naar optimale waardeketen door samenwerkingsverbanden in verschillende deelgebieden en gebruikt daar Miscanthus voor als de duurzame grondstof voor de bio-based economie. Het is ons doel om de koppeling van de enkele waardeketens te vergemakkelijken en het gebruik van residuen en zijstromen te bevorderen.

DUURZAAMHEID
Het ongeremde gebruik van fossiele hulpbronnen door de mens leidt tot een hele reeks milieuproblemen, waaronder klimaatverandering, een van de ernstigste problemen van onze tijd. De vervanging van op fossielen gebaseerde bio-based waardeketens wordt gezien als een manier om deze gevolgen te verzachten. Miscanthus (Olifanstgras) kan zo’n vervanging zijn en een positieve bijdrage leveren.